Novice Društvo Člani Dogodki Galerija Povezave Kontakt
 
Članek iz časopisa 'Štajerski TEDNIK' 2012
 
Nazaj na dogodke in članke

Eko muzej - ponos turističnega dru štva

Polen šak, 16.07.2012 | Simona Meznarič

Leto šnji že 49. praznik žetve, ki ga organizira Turistično dru štvo Polen šak, je bil kljub nekoliko slabemu vremenu še posebej slovesen. V soboto popoldne so namreč uradno odprli dograjen in prenovljen turistični dom, ki je odslej bogatej ši še za izjemno lepo urejen in prostoren eko muzej.

"Ideja o dograditvi doma se nam je porodila že pred petimi leti. V prej šnjem domu so nam namreč manjkale primerne sanitarije, ki smo jih zdaj uredili,z dograditvijo pa smo pridobili še večjo večnamensko sobo, ki bo lahko namenjena različnim razstavam in izobraževanjem, srečanjem, mansarda pa je zdaj v celoti preurejena v muzej s stalno zbirko kmečkega orodja in opreme, tehničnih predmetov, urejena je tudi tradicionalna kmečka izba, del razstavnega prostora pa je namenjen še predstavitvi zgodovine delovanja na šega dru štva. Ta muzej smo postavili po nasvetih Pokrajinskega muzeja Ptuj, za kar smo še posebej hvaležni Ale šu Arihu in Andreju Brencetu, " je o novi pridobitvi TD Polen šak med drugim v slavnostnem nagovoru povedal dolgoletni predsednik Franc Kukovec. Dogradnja in posodobitev doma z muzejem ter prenovljeno fasado je zahtevala dobrih 307.000 evrov, del denarja pa je dru štvo pridobilo z uspe šno kandidaturo na razpisu kmetijskega ministrstva (Ukrep 323). "Ministrstvo nam je za na š projekt odobrilo 87.000 evrov nepovratnega denarja, razliko do polnega poplačila pa je na plečih na šega dru štva. Večino denarja smo uspeli prihraniti že do izgradnje, okoli 50.000 evrov dolga, ki je še ostal, pa smo 'pokrili' s kreditom, ki ga bomo odplačali v naslednjih nekaj letih, " je še povedal Kukovec in poudaril, da so jim pri izgradnji oz. sofinanciranju objekta veliko pomagala tudi številna dru štva s Polen šaka in od drugod ter donatorji.

Slovesna otvoritev doma se je v soboto popoldne začela z mimohodom oldtajmerjev, po nagovoru Kukovca pa so na prireditveni oder stopili še številni gostje; župan Rajko Janžekovič, ki je izpostavil izjemno dobro sodelovanje in medsebojno pomoč polen ških dru štev, kar je postavil kot zgled vsem ostalim, predsednik štajerske turistične zveze Jože Protner je vsem zbranim - tudi v imenu Turistične zveze Slovenije - zaželel lepo praznovanje in jim čestital za novo pridobitev, predsednik Pokrajinske turistične zveze Sp. Podravja Gorazd ®mavc pa je poudaril, da je TD Polen šak najverjetneje dru štvo, ki je na ravni pokrajine doseglo največ. Pohvalo za ohranjanje starih običajev in kulinarike pa je TD Polen šak izrekel tudi predsednik TD Ptuj Peter Pribožič. Po nagovorih je sledila podelitev posebnih zahval najbolj zaslužnim za izgradnjo doma (prejelo jo je 14 dru štev in nekaj posameznikov), nato pa je podpredsednik TD Polen šak Jože Munda izrekel še posebno zahvalo predsedniku Kukovcu za izjemen trud in vztrajnost pri vodenju dru štva ter za uresničitev projekta dogradnje doma. Sledil je blagoslov nove pridobitve, nato pa so župan Rajko Janžekovič, predsednik TD Polen šak Franc Kukovec in gospodar doma Janez štebih slovesno prerezali vrvico v znak uradnega odprtja. Hkrati je Kukovec predal ključe doma v roke gospodarja štebiha, ki je nato številne obiskovalce povabil na ogled razstave kruha in pogač ter etnografskega muzeja. Sobotni dan se je, kot je za Polen šak značilno, zaključil z veliko vrtno veselico pod šotorom, nedelja pa je nato izzvenela v žetvi p šenice na tradicionalne načine. Kot vedno so se izkazale domače žanjice s srpi, ki so jim priskočile na pomoč še žanjice iz okoli ških dru štev, domačini pa so prikazali še klepanje srpov, žetev s koso in s kosilnico na konjsko vprego, pa mlatev s cepmi in ples mlatcev, mlatev s "treš mašinom" in "geplom", vejanje p šenice ter mletje zrnja na žrmlje.

Kulturni program so oblikovali domači ljudski godci, Predice in folklorna skupina KD Podgorci.

Da je bilo tudi letos na Polen šaku spečenih ogromno di šečih pogač ter najrazličnej ših kruhov in potic, pa ni treba posebej poudarjati. In kot vedno so tudi letos vse te dobrote domačih gospodinj šle gostom še kako v slast, saj je daleč naokoli znano,da tak šnih pogač, kot jih še znajo speči na Polen šaku, zlahka ni mogoče dobiti nikjer drugje.

Vir: Štajerski TEDNIK

Nazaj na dogodke in članke Na vrh

Dogodki, članki, ...

2014 © TD Polenšak

Novice | Društvo | Člani | Dogodki | Galerija | Povezave | Kontakt